Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Qualitat

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

L'ETSE disposa de la següent política de qualitat document Política de Qualitat de l'ETSE (Aprovada JdC 4-06-10, última modif. per JdC 11-02-19).

L'ETSE ha dissenyat i aprovat el document Manual de Qualitat del Centre on es defineixen i documenten els Processos que conformen el seu SIGQ (Aprovat JdC 28-11-11, última modificació per JdC 30-04-19).

Informes de revisió del SIGQ

Per conèixer les activitats dutes a terme per l'ETSE en cada curs podeu consultar les Memòries Anuals.

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'EEES ha culminat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) amb la verificació i autorització de les següents titulacions:

Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil - GTDAWIM

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]

Grau d'Enginyeria Biomèdica - GEB

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]

Grau d'Enginyeria Elèctrica - GEE

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - GEEIiA

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Grau d'Enginyeria Informàtica - GEI

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions - GESST

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Grau d'Enginyeria Telemàtica - GET
[En extinció a partir del curs 2016-17]

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric - MEVTECH

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]

Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtica - MECMAT
[Interuniversitari. Universitats participants: UOC, URV(coordinadora)]

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster d'Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics - METSE

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster d'Enginyeria Industrial - MEI
[Màster que habilita per a l'exercici de professió regulada]

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial - MESIIA

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster d'Intel·ligència Artificial - MIA
[Màster interuniversitari reconegut amb la menció "International Master's Programme" . Universitats participants: UPC (coordinadora), UB i URV]

[Informació del màster]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Màster de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions - MISTIC
[Màster interuniversitari. Universitats participants: UOC (coordinadora), UAB, U.Illes Balears, URV]

[Informació del màster]    [RUCT]

Màster d'Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents - MEISISI
[En extinció a partir del curs 2016-17]

[Memòria de verificació]    [Informes d'avaluació]    [RUCT]

Seguiment de les Titulacions. Amb l'objectiu de fomentar la millora contínua dels ensenyaments es duu a terme un seguiment anual de les titulacions del Centre. En aquest apartat podeu trobar els indicadors i estudis emprats, així com els informes de seguiment realitzats.

Indicadors de seguiment

Informes de seguiment

Acreditació de les Titulacions. En aquest apartat podeu trobar els informes d'autoavaluació per a l'acreditació dels títols del Centre.

La convergència cap a l'EEES suposa la formació integral dels estudiants per adaptar-se a les necessitats de la societat actual. La tutoria acadèmica esdevé una part important d'aquest nou procés d'ensenyament-aprenentatge universitari, i una estratègia per promoure'n la millora. Per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants, l'ETSE ha dissenyat i aprovat el seu document Pla d'Acció Tutorial

Avaluació del Pla d'Acció Tutorial (PAT)


Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord