Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i acreditacions

Amb l'objectiu de fomentar la millora contínua dels ensenyaments es duu a terme un seguiment anual de les titulacions del Centre. En aquest apartat podeu trobar els indicadors i estudis emprats, així com els informes de seguiment realitzats.

Indicadors de seguiment

Cursos acadèmics 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Graus
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Telemàtica                          
Enginyeria Informàtica
Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Enginyeria Biomèdica
Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils  
Dobles Graus
Enginyeria Elèctrica + Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica + Biotecnologia
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions    
Màsters
Enginyeria Computacional i Matemàtica
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents      
Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics      
Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric  
· · ·

Informes de seguiment de les titulacions

· · ·

Acreditació de les titulacions

En aquest apartat podeu trobar els informes d'autoavaluació per a l'acreditació dels títols del Centre.

Curs 2014-15
Curs 2013-14