Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'EEES ha culminat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) amb la verificació i autorització de les següents titulacions:

Ensenyaments de Grau

► Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - GEEIiA

► Grau d'Enginyeria Elèctrica - GEE

► Grau d'Enginyeria Informàtica - GEI

► Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions - GESST

► Grau d'Enginyeria Biomèdica - GEB

► Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física - GEMiF

► Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil - GTDAWiM

Ensenyaments de Màster

► Màster d'Intel·ligència Artificial - MIA

Màster interuniversitari reconegut amb la menció "International Master's Programme" . Universitats participants: UPC (coordinadora), UB i URV


► Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtica - MECMAT

Interuniversitari. Universitats participants: UOC, URV (coordinadora)


► Màster d'Enginyeria Industrial - MEI

Màster que habilita per a l'exercici de professió regulada


► Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial - MESIIA

► Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric - MEVTECH

► Màster en Biomedical Data Science - MBDS

Interuniversitari. Universitats participants: UPC, UB, UAB, UdG, UdL, UVic, URV (coordinadora)