Universitat Rovira i Virgili

Reglament i normatives

Tots els membres de l'ETSE es regeixen, per una banda, per les normatives generals de la URV i, per l'altra, per les normatives específiques del centre: