Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

La convergència cap a l'EEES suposa la formació integral dels estudiants per adaptar-se a les necessitats de la societat actual. La tutoria acadèmica esdevé una part important d'aquest nou procés d'ensenyament-aprenentatge universitari, i una estratègia per promoure'n la millora. Per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants, l'ETSE ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial

Avaluació del Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Cursos anteriors