CAT   ESP   ENG  Qualitat

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

L'ETSE disposa de la següent política de qualitat document Política de Qualitat de l'ETSE (Aprovada JdC 4-06-10, última modif. per JdC 08-02-16).

L'ETSE ha dissenyat i aprovat el document Manual de Qualitat del Centre on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu SIGQ (Aprovat JdC 28-11-11, última modificació per JdC 12-05-16).

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'EEES ha culminat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) amb la verificació i autorització de les següents titulacions:

Seguiment de les Titulacions. Amb l'objectiu de fomentar la millora contínua dels ensenyaments es duu a terme un seguiment anual de les titulacions del Centre. En aquest apartat podeu trobar els indicadors i estudis emprats, així com els informes de seguiment realitzats.

Indicadors de seguiment

Informes de seguiment

Acreditació de les Titulacions. En aquest apartat podeu trobar els informes d'autoavaluació per a l'acreditació dels títols del Centre.

La convergència cap a l'EEES suposa la formació integral dels estudiants per adaptar-se a les necessitats de la societat actual. La tutoria acadèmica esdevé una part important d'aquest nou procés d'ensenyament-aprenentatge universitari, i una estratègia per promoure'n la millora. Per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants, l'ETSE ha dissenyat i aprovat el seu document Pla d'Acció Tutorial

Avaluació del Pla d'Acció Tutorial (PAT)


Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord