Universitat Rovira i Virgili

Estudiants de 1r de nou accés

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L'ETSE!

A continuació us donem la següent informació de cara a l'inici del curs 2023-24 per als graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE):

Continguts

Informació sobre la matrícula - Sessió informativa de l'ETSE

La matrícula s'inicia el 14 de juliol (i pel setembre el dia 6) i des de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus us enviaran informació específica a cadascun/a de vosaltres, però podeu consultar la informació general.

Seria convenient que, abans de la matrícula, consulteu la Guia Docent on podeu trobar totes les assignatures que formen els plans d'estudis de cada ensenyament i la informació relacionada.

El dia 13 de juliol a les 10h, es farà una sessió informativa online sobre l'organització dels grups de classe magistral, de problemes o de laboratori de cada assignatura, excepte per el Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física i els Dobles Graus, que només tenen un grup de matrícula, i per tant en aquests estudis no es pot escollir entre diferents grups. Aquesta sessió us hauria de facilitar confeccionar el vostre horari i per tant, ajudar-vos en la matrícula a escollir el grup magistral adequat. Cada Grau o agrupació de graus tindrà una sala virtual diferent que es farà pública aquí mateix el 13 de juliol a les 9h.

Bàsicament, el que es tractarà és el que s'explica en aquest document de recomanacions:

Sales online per a la sessió informativa

Enllaç Sala Teams GEI+GEIbiotec [Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI)+ Doble grau Enginyeria Informàtica i Biotecnologia (GEIbiotec)]

Enllaç Sala Teams GEE+GEEIIA+doble grau [Grau d'Enginyeria Elèctrica(GEE), Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIIA), Doble grau GEE i GEEIIA]

Enllaç Sala Teams GEB+GESST+Doble grau [Grau d'Enginyeria Biomèdica (GEB), Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (GESST), Doble grau GEB i GESST]

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades, unitat de matrícula: matricula.scs(ELIMINAR)@urv.cat

Pujar

· · ·

Calendari acadèmic, horaris de classe i calendaris d'exàmens de l'ETSE

A la web de l'Escola podreu trobar informació actualitzada del calendari acadèmic (dates d'inici de curs, festius, etc.), dels horaris de classe i dels calendaris d'exàmens. Us recomanem que reviseu la informació tot just abans de l'inici de les classes, ja que hi poden haver variacions, especialment en els horaris.

Per qualsevol altre dubte, suggeriment o queixa, sempre ens podeu contactar a través de la Bústia de contacte.

Pujar

· · ·

Credencials institucionals URV

Quan us hàgiu matriculat, la URV us assignarà un usuari i una adreça de correu electrònic, que estaran disponibles aproximadament 24h després de fer efectiva la matrícula. La informació se us enviarà a l'adreça electrònica que heu informat.

L'usuari us dona accés, entre altres coses, a la intranet de la URV, intranet de l'ETSE i al Campus Virtual Moodle. L'adreça de correu us dona accés a una bústia de correu electrònic, on rebreu tots els comunicats oficials des de la URV i el professorat.

ÉS MOLT IMPORTANT que:

  1. Activeu el correu electrònic i l'accés al Campus Virtual
  2. Consulteu sovint el correu d'estudiant URV
  3. Feu tots els tràmits a través d'aquest correu URV

Codi d'Usuari i Claus d'accés inicials El codi d'usuari és el vostre NIF/NIE/Passaport (NIF format 12345678-A) i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA. Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES.

Adreça de correu electrònic Normalment té el format nom.cognom@estudiants.urv.cat (amb petites variacions segons la casuística del nom de l'estudiant) i la mateixa clau d'accés que l'usuari URV.

Pujar

· · ·

Jornada d'acollida de l'ETSE

El divendres 8 de setembre es realitzarà la Jornada d'Acollida (assistència obligatòria) a l'ETSE per a les següents titulacions:

IMPORTANT:

La Jornada d'Acollida és una activitat que té com objectiu orientar-vos en el funcionament del centre i la Universitat en general. Forma part del Pla d'Acció Tutorial de l'ETSE, que inclou les sessions de tutoria acadèmica a les que haureu d'assistir durant la vostra carrera i per aquest motiu té caràcter obligatori.

PROGRAMA DE LA JORNADA D'ACOLLIDA

Hora Activitat
09:00 - 10:00 Presentació de l’ETSE i del vostre ensenyament
10:00 - 10:30 Què pot fer el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació per vosaltres?
10:30 - 11:00 Què pot fer el Servei Lingüístic de la URV per vosaltres? Què necessiteu al Grau?
11:00 - 11:30 Primera sessió de tutoria

Podeu contactar amb l’ETSE per a qualsevol dubte o aclariment, que no sigui sobre la matrícula, adreçant-vos a l'Oficina de Suport a la Direcció: osd.etse(ELIMINAR)@urv.cat

Pujar

· · ·

Classes de síntesi de l'ETSE

Del 12 al 22 de setembre (ambdós inclosos) es realitzaran el que anomenem classes de síntesi (o curs zero), que pretenen sintetitzar els coneixements de Matemàtiques i Física que hauríeu de tenir assolits de la vostra etapa acadèmica anterior. Aquestes classes no suposen cap cost afegit a la matrícula i poden ser-vos molt útils per posar-vos al dia i encarar amb més garanties el primer curs. No és obligatori assistir-hi, ho recomanem especialment per a:

Un cop hàgiu formalitzat la matrícula, al cap d'aproximadament un dia podreu accedir al Campus Virtual de la URV amb el vostre usuari i clau d'accés institucionals que us hauran assignat. Allí trobareu els dos espais CURS ZERO, on tindreu tota la informació sobre el desenvolupament d'aquests cursos.

L'horari i aula d'aquestes classes depenen del Grau on us hàgiu matriculat:

Els estudiants del doble grau GEE-GEEIA també trobareu el curs zero de Química, al qual també podeu assistir. Només per aquest doble grau. Horaris i aularis indicats al Campus Virtual del curs de Química.

Si algú està matriculat en un Grau que no apareix en aquesta llista i compleix algun dels 5 criteris indicats anteriorment, que es posi en contacte amb la secretària acadèmica de l'ETSE: setse(ELIMINAR)@urv.cat

Pujar

· · ·

Classes de fonaments de futurs estudiants del GEMiF

Del 18 al 21 de setembre farem unes sessions per aclarir alguns continguts fonamentals per facilitar el començament del GEMiF. Totes les sessions seran a l'aula 213. L'horari serà el següent:

Pujar

· · ·

Tutoria acadèmica de l'ETSE

El tutor/a és un/una professor/a del centre que us dona suport continuat mentre sigueu alumnes del centre, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la vida universitària.

L'assignació del tutor/a es fa als pocs dies de formalitzar la matrícula. Cada estudiant té assignat el mateix tutor/a mentre estigui matriculat al mateix Grau. Després de la matrícula tindreu accés al Campus Virtual, on podreu accedir al material de les assignatures i també a l'espai de Tutoria Acadèmica, des del qual podreu interactuar amb el vostre tutor/a.

Trobareu les dades de contacte del vostre tutor/a a l'espai de tutories del Campus Virtual i a la web del seu departament:

A la Jornada d'Acollida es realitzarà la primera sessió de tutoria, en la que el/la tutor/a us explicarà la utilitat de les tutories durant la vostra estada a la Universitat i les sessions de tutoria anuals a realitzar. També podreu consultar tots els dubtes que tingueu en referència als ensenyaments de l'ETSE, el Campus, els aularis i laboratoris, els serveis que ofereix la URV, l'avaluació continua, etc. Habitualment hi haurà 3 sessions de tutoria durant el curs: a l'inici, al final del primer quadrimestre i al final de curs. A banda d'aquestes sessions, podeu contactar amb el tutor/tutora en qualsevol moment en què us sigui necessari. Durant la carrera podreu comentar a les sessions de tutoria temes com les assignatures optatives, la mobilitat a l'estranger, la realització de Pràctiques Externes, el desenvolupament del Treball Fi de Grau, etc.

Podeu trobar més informació en quant a les tutories aquí.

Pujar

· · ·

Inici de les classes de l'ETSE

El dia 25 de setembre s'iniciaran les classes de les assignatures de primer curs. A l'espai de cada assignatura del Campus Virtual, trobareu la informació que el professorat cregui convenient.

És molt important que la consulteu abans de l'inici de curs, ja que per exemple, us poden demanar triar horaris de problemes o laboratori.

Pujar