Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes

Ets una empresa? Accedir a l'espai empreses


1. Aspectes Generals

1.1. Aspectes Generals: Objectiu de les Pràctiques Externes

El model docent de la URV, centrat en l'aprenentatge actiu dels estudiants, té com un dels punts estratègics les pràctiques externes. Les estades en empreses i entitats permeten als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, les pràctiques els permeten conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa els facilita la incorporació al món laboral.


1.2. Aspectes Generals: Normatives

Els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) que vulguin realitzar pràctiques externes es regeixen per la Normativa de Pràctiques Externes dels Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV), aprovada pel Consell de Govern de la URV el 20 de desembre de 2012, (actualitzada per darrera vegada el 27 d'abril de 2020) i per la Guia de Pràctiques Externes dels Estudiants de la ETSE, aprovada per la Junta de l'Escola en sessió de 12 d'abril de 2013 i actualitzada per darrera vegada en sessió de 12 de novembre de 2020. En general les normatives que poden ser rellevants per tots els àmbits de les pràctiques externes són les següents:


1.3. Aspectes Generals: Figures

Les diferents figures que intervenen el tot el procés de pràctiques externes són les següents


1.4. Aspectes Generals: Requisits de les Organitzacions

En relació al àmbit d'aplicació de les practiques:


1.5. Aspectes Generals: Ensenyaments

Els ensenyaments on es poden realitzar pràctiques externes a l'ETSE són:


1.6. Aspectes Generals: Tipus de Pràctiques

A l'ETSE es poden distingir dos tipus de pràctiques: (I) Curriculars i (II) Extracurriculars.


1.7. Aspectes Generals: Relació Ensenyaments i Tipus de Pràctiques

La relació que hi ha entre ensenyaments i pràctiques extracurriculars/curriculars és la següent:

Ensenyaments

Extracurriculars

Curriculars Obligatòries

Curriculars Optatives

Curriculars TFG/TFM

GRAUS

       

GEB

X

 

X

X

GESST

X

 

X

X

GEE

X

 

X

X

GEEIiA

X

 

X

X

GEI

X

 

X

X

GEMIF

X

 

X

X

GTDAWIM

X

X

X

X

DOBLES GRAUS

       

GEB/GESST

X

   

X

GEE/GEEIiA

X

   

X

BIOGEI

X

   

X

MÀSTER

       

MECMAT

X

   

X

MESIIA

X

   

X

MEI

X

 

X

X

MIA

X

   

X

MEVTECH

X

X

 

X

MBDS

X

   

X


1.8. Aspectes Generals: Persones i Adreces de Contacte ETSE

Les persones i adreces de contacte de coordinador de pràctiques, tutors acadèmics, coordinadors de TFG/TFM, OSD i OLC són les següents:

Ensenyaments

Tutors Acadèmics

Coordinadors TFG/TFM

GRAUS

   

GEB

Xavier Correig Blanchar (xavier.correig(ELIMINAR)@urv.cat)

Albert Oller Pujol (albert.oller(ELIMINAR)@urv.cat)

Óscar Yanes Torrado (oscar.yanes(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

GESST

David Girbau Sala (david.girbau(ELIMINAR)@urv.cat)

Nicolau Cañellas Alberich (nicolau.canyellas(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

GEE

Francisco Gonzalez Molina (francisco.gonzalezm(ELIMINAR)@urv.cat)

David García Elvira (david.garciae(ELIMINAR)@uv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

Carlos Olalla Martínez (carlos.olalla(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

GEEIiA

Joan Pere Fibla Biosca (joanpere.fibla(ELIMINAR)@urv.cat)

Albert Oller Pujol (albert.oller(ELIMINAR)@urv.cat)

Roberto Giral Castillon (roberto.giral(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

GEI

Carlos Molina Clemente (carlos.molina(ELIMINAR)@urv.cat)

Montse García Famoso (montse.garcia(ELIMINAR)@urv.cat)

GEMIF

Carlos Barberà Escoí(carlos.barbera(ELIMINAR)@urv.cat)

Curs 24/25

GTDAWIM

Carlos Molina Clemente (carlos.molina(ELIMINAR)@urv.cat)

Montse García Famoso (montse.garcia(ELIMINAR)@urv.cat)

DOBLES GRAUS

   

GEB/GESST

David Girbau Sala (david.girbau(ELIMINAR)@urv.cat)

Xavier Correig Blanchar (xavier.correig(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

GEE/GEEIiA

Francisco Gonzalez Molina (francisco.gonzalezm(ELIMINAR)@urv.cat)

Joan Pere Fibla Biosca (joanpere.fibla(ELIMINAR)@urv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

BIOGEI

Carlos Molina Clemente (carlos.molina(ELIMINAR)@urv.cat)

Montse García Famoso (montse.garcia(ELIMINAR)@urv.cat)

MÀSTERS

   

MECMAT

Maria Dolors Puigjaner Riba (dolors.puigjaner(ELIMINAR)@urv.cat)

Maria Dolors Puigjaner Riba (dolors.puigjaner(ELIMINAR)@urv.cat)

MESIIA

Susana Álvarez Fernández (susana.alvarez(ELIMINAR)@urv.cat)

Susana Álvarez Fernández (susana.alvarez(ELIMINAR)@urv.cat)

MEI

Francisco Gonzalez Molina (francisco.gonzalezm(ELIMINAR)@urv.cat)

David García Elvira (david.garciae(ELIMINAR)@uv.cat)

Luis Guash Pesquer (luis.guash(ELIMINAR)@urv.cat)

MIA

Domènec Puig Valls (domenec.puig(ELIMINAR)@urv.cat)

Domènec Puig Valls (domenec.puig(ELIMINAR)@urv.cat)

MEVTECH

Jesus Brezmes Lecha (jesus.brezmes(ELIMINAR)@urv.cat)

Enric Vidal Idiarte (enric.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)

MBDS

Sergio Gómez Jiménez (sergio.gomez(ELIMINAR)@urv.cat)

Sergio Gómez Jiménez (sergio.gomez(ELIMINAR)@urv.cat)


1.9. Aspectes Generals: Plataforma de Pràctiques

Existeix una plataforma per a gestionar tot el relacionat amb les pràctiques externes. Per accedir a aquesta plataforma:


1.10. Aspectes Generals: Conveni de Cooperació, Convenis Específics i Annexos

La Universitat Rovira i Virgili disposa d'un model únic de conveni de cooperació educativa per tots els centres, que haurà de signar-se, preceptivament, amb cadascuna de les organitzacions on els estudiants de la URV realitzin pràctiques. Posteriorment es donaria la signatura d'annexos per a cada estudiant o grup d'estudiants que efectivament realitzin les pràctiques a l'organització col·laboradora. D'aquesta manera podem trobar aquesta documentació:


1.11. Aspectes Generals: Qualitat

Cada curs l'ETSE es proposa uns objectius de qualitat a complir. En el cas de les pràctiques externes són els següents:

A més a més, existeix un anàlisi del procés de pràctiques externes mitjançant un quadre de comandament com a eina de control. En aquest quadre es comptabilitzen estadístiques de les pràctiques externes per tots els ensenyaments tals com:


1.12. Aspectes Generals: Estadístiques

Aquí es recullen diverses estadístiques en relació a les pràctiques externes de l'ETSE:

Pujar


2. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars

2.1. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Prerequisits

Per poder realitzar les pràctiques curriculars i/o extracurriculars s'ha de tenir present que:

En el cas de pràctiques curriculars:

En el cas de pràctiques extracurriculars:


2.2. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Inici

En relació a l'inici de les pràctiques curriculars i extracurriculars:

En relació a l'inici de les pràctiques curriculars optatives:


2.3. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Durada

En relació a la durada de les pràctiques curriculars i extracurriculars

En el cas de pràctiques curriculars:

En el cas de pràctiques extracurriculars:


2.4 Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Horari de Treball

En relació a l'horari de treball de les pràctiques curriculars i extracurriculars:


2.5. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Finalització

En relació a la finalització de les pràctiques curriculars i extracurriculars:

En relació a la finalització de les pràctiques curriculars:


2.6. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Aspectes Econòmics i Legals

En relació a la remuneració de les pràctiques extracurriculars:

En relació a la remuneració de les pràctiques curriculars:

En relació als aspectes legals de tots dos tipus de pràctiques quan són remunerades:


2.7. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Realització a l'Estranger

Existeix l'opció de realitzar les pràctiques externes curriculars i extracurriculars a l'estranger. Ara bé, tota la gestió organitzativa d'aquestes pràctiques s´ha de fer mitjançant l'I-Center (Enllaç). En general:


2.8. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Tipologies

En totes les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) s'ha de vincular una tipologia per temes de qualitat i verificació de títols. Aquesta vinculació la realitza el tutor acadèmic de pràctiques externes de cada ensenyament en el moment que es valida el conveni que ha sol·licitat l'organització. Les tipologies de cada ensenyament són les següents:

Ensenyaments

Tipologies

GRAUS

 

GEB

 1. Biomaterials i Enginyeria de Teixits
 2. Infraestructures i Instrumentació biomèdica/clínica.  Robòtica mèdica
 3. Dispositius mèdics. Anàlisi in-vitro.
 4. Biomecànica i equips de rehabilitació.
 5. Tractament i analítica de biodades.
 6. Imatge biomèdica i clínica.
 7. Ciències òmiques, biomarcadors  i medicina personalitzada.
 8. Salut digital i telemedicina.

GESST

 1. Disseny de sistemes i circuits de telecomunicacions
 2. Gestió i manteniment d'equips, sistemes i circuits de telecomunicacions
 3. Desenvolupament de software
 4. Treball amb sistemes i equips elèctrics i/o de generació d'energia
 5. Programació de serveis i aplicacions telemàtiques
 6. Gestió de xarxes telemàtiques
 7. Disseny/programació de xarxes telemàtiques
 8. Suport al client/usuaris de serveis de telecomunicacions o telemàtics
 9. Altres

GEE

 1. Generació d'energia elèctrica
 2. Enginyeries i oficines tècniques
 3. Indústria petroquímica (manteniment predictiu, preventiu)
 4. Indústria agroalimentària (manteniment predictiu, preventiu)
 5. Energies alternatives
 6. Instal·lacions elèctriques

GEEIiA

 1. Microcontroladors
 2. Instrumentació Regulació i Control
 3. Automatització
 4. Comunicacions Industrials
 5. Components i Subsistemes
 6. Electrònica de potència
 7. Energies Alternatives
 8. Instrumentació i Equips Electrònics
 9. Instal·lacions Elèctriques
 10. Qualitat Industrial
 11. Gestió/Optimització de Processos
 12. Manteniment Predictiu/Preventiu/Correctiu
 13. Oficina Tècnica
 14. Altres

GEI

 1. Gestió i Manteniment d'Equips i Sistemes Informàtics
 2. Desenvolupament de Software
 3. Disseny/Programació de Xarxes
 4. Treballar amb Equips i Sistemes Informàtics
 5. Suport al Client/Usuari de Serveis Informàtics

GEMIF

 1. Anàlisis i gestió de dades
 2. Consultoria i enginyeria en industries tecnològiques
 3. Anàlisi de dades massives
 4. Modelització i simulació de processos
 5. Desenvolupament de nous equipaments tecnològics

GTDAWIM

 1. Desenvolupament de software
 2. Suport al client/usuari de serveis informàtics

DOBLES GRAUS

 

GEB/GESST

Les mateixes que GEB i GESST

GEE/GEEIiA

Les mateixes que GEE i GEEIiA

BIOGEI

Les mateixes que GEI

MÀSTER

 

MECMAT

 1. Innovació i recerca en el camp de la matemàtica computacional
 2. Direcció, Gestió i desenvolupament de projectes relacionats amb la eng. computacional i matemàtica
 3. Modelització i simulació per ordinador
 4. Utilització de tecnologies informàtiques avançades en la solució de problemes d'enginyeria
 5. Solució de problemes matemàtics en enginyeria

MESIIA

 1. Recerca i innovació
 2. Gestió i desenvolupament de projectes informàtics
 3. Disseny i desenvolupament de software
 4. Disseny i implantació de sistemes informàtics

MEI

 1. Gestió
 2. Instal·lacions, plantes i construccions complementàries
 3. Tecnologies industrials

MIA

 1. Utilitzar tecn. informàtiques avançades, per a dissenyar i implantar sistemes intel·ligents segurs
 2. Utilitzar tecn. informàtiques intel·ligents per modelar i explotar el coneixement, aprendre i raonar
 3. Aprofundir en l'anàlisi intel·ligent d'imatges i el disseny de sistemes robotitzats
 4. Dirigir, gestionar i desenvolupar projectes de sistemes informàtics basats en Intel. Artificial
 5. Innovar i investigar en el camp de la Intel·ligencia Artificial

MEVTECH

 1. Generació d'energia elèctrica
 2. Emmagatzematge i Conversió d'Energia
 3. Arquitectura elèctrica del Vehicle
 4. Modelatge i Control de Convertidors
 5. Modelatge i Control de Motors
 6. Sistemes Encastats
 7. Comunicacions en el Automòbil
 8. Compatibilitat Electromagnetica-Disseny PCB's
 9. Metodologies de Desenvolupament en Automoció

MBDS

 1. Analítica de Dades Biomèdiques
 2. Eines Computacions Biomèdiques
 3. Innovació Biomèdica

2.9. Pràctiques Curriculars i Extracurriculars: Extinció o Modificació de Convenis

En totes les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) existeix la possibilitat de modificar o extingir un conveni de pràctiques. En general:


2.10. Pràctiques Curriculars: Obligatòries

En relació a les pràctiques curriculars obligatòries:


2.11. Pràctiques Curriculars: Optatives

En relació a les pràctiques curriculars optatives:


2.12. Pràctiques Curriculars: Avaluació

En relació a l'avaluació de les pràctiques curriculars:

En relació a l'avaluació de les pràctiques curriculars associades a l'assignatura de Treball Fi de Grau:

En relació a l'avaluació de les pràctiques curriculars obligatòries i optatives (no associades al TFG/TFM):


2.13. Pràctiques Curriculars: Actes i Convocatòries

En relació a les actes de les pràctiques curriculars:

En relació a les convocatòries de les pràctiques curriculars:

En relació a l'avançament de les convocatòries de les pràctiques curriculars, els estudiants ho veuen de dues maneres:


2.14. Pràctiques Curriculars: Treball Fi de Grau (TFG) i Treball Fi de Màster (TFM)

El TFG/TFM es regeix, per una banda, per les normatives generals de la URV i, per l'altra, per les normatives específiques del centre. Per altre banda, les pràctiques d'organització es regeixen, per una banda, per les normatives generals de la URV i, per l'altra, per les normatives específiques del centre. Per tant, s`haurà de tenir present el següent:


2.15. Pràctiques Curriculars: Taller d'Orientació Professional Obligatori

La Universitat te una clara responsabilitat amb els estudiants, que inclou assegurar el seu desenvolupament professional, facilitant la seva inserció laboral i promocionant la formació continuada. Per a donar resposta a aquests objectius cal oferir a tots els estudiants graduats de la URV la formació específica adequada, assegurar l'orientació i l'acompanyament i el suport necessari, tant durant la preparació de la seva trajectòria professional i conseqüent inserció en el mercat de treball.

Des del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, es va considerar molt important aprofundir en la formació específica en l'ocupabilitat, per això va impulsar aquesta iniciativa i va néixer el MÓDUL D'OCUPABILITAT per formar als estudiants de Grau, en aquest àmbit.

Es tracta, d'una formació bàsica curricular, adreçada a tots els estudiants, amb les següents característiques: Mòdul de 6 hores que es divideix en 3 unitats o blocs amb diversos continguts, i per tal que cada ensenyament àmbit formatiu/acadèmic pugui adaptar el/s bloc/s a les seves necessitats i/o activitats que ja desenvolupa. Aquests blocs són els següents:

El Bloc 1 i Bloc 2 es realitza dintre de l'assignatura de 1er "Orientació Professional i Acadèmica" mentre que el Bloc 3 es realitza dintre del context de les pràctiques curriculars.

D'aquesta manera:


2.16. Pràctiques Curriculars: Convalidació d'Assignatures

Les convalidacions de les assignatures de pràctiques externes curriculars és faran seguint el protocol de reconeixement de crèdits d'estudis universitaris oficials a estudis de grau de la URV. En general:


2.17. Pràctiques Curriculars: Avançament de Pràctiques Optatives a Període d'Estiu

Els estudiants de grau i màster poden avançar al període d'estiu les estades de pràctiques associades a assignatures de pràctiques optatives que matricularan el curs següent. Això no aplica a les pràctiques extracurriculars, ni a les pràctiques curriculars obligatòries, ni a les pràctiques associades a TFG/TFM.

Per poder gaudir d'aquesta opció, l'estudiant haurà de realitzar un tràmit administratiu abans de mitjans de maig que es gestiona mitjançant l’aplicatiu de pràctiques. A més a més, en el moment de presentar la sol·licitud:

En cas que la sol·licitud arribi a posteriori no es tramitarà̀ el conveni i la sol·licitud quedarà̀ desestimada.

Per altre banda, un cop formalitzada la matrícula, l'estudiant haurà̀ d'informar a l'OSD i presentar comprovant de la mateixa. En cas que l'alumne no formalitzi la matrícula el conveni quedarà̀ sense efectes i no tindrà̀ validesa acadèmica.


2.18. Pràctiques Extracurriculars: General

En relació a les pràctiques extracurriculars s'ha de tenir present el següent:

Pujar


3. Coordinador de Pràctiques ETSE

3.1. Coordinador Pràctiques ETSE: Tasques i Procediment

Les tasques i procediments que ha de realitzar el coordinador de pràctiques externes de l'ETSE són les següents:

Pujar


4. Tutors Acadèmics

4.1. Tutors Acadèmics: Tasques i Procediment

Les tasques i procediments que han de realitzar els tutors acadèmics de pràctiques externes de l'ETSE de cada ensenyament són les següents:

Pujar

5. Coordinadors Treballs Fi de Grau / Treballs Fi de Màster

5.1. Coordinadors Treball Fi Grau: Tasques/Procediment

Les tasques i procediments que han de realitzar els coordinadors de TFG/TFM de pràctiques externes de l'ETSE de cada ensenyament són les següents:

Pujar


6. Organitzacions/Tutors Professionals

6.1. Organitzacions/Tutors Professionals: Tasques i Procediments

Les tasques i procediments que han de realitzar les organitzacions i els tutors professionals són les següents (per ordre cronològic):


6.2. Organitzacions/Tutors Professionals: Alta a la Plataforma

En relació a l'alta de les organitzacions a la plataforma de pràctiques:


6.3. Organitzacions/Tutors Professionals: Funcionalitats Plataforma

Les organitzacions  quan accedeixen a la plataforma de pràctiques externes disposen de les següents funcionalitats:

L'apartat 1 correspon a les ofertes, l'apartat 2 als convenis i l'apartat 3 a la documentació associada.

1.1. Proposar Nova Oferta + Consultar Ofertes: el nom ho diu tot.

2.1. Nova Sol·licitud de Conveni: Una vegada seleccionat l'estudiant i consensuades les condicions de treball,  s'ha d'emplenar aquest formulari on es demana les dades necessàries que han d'aparèixer al conveni (data d'inici, nombre d'hores, tasques, tipologia....).

2.2. Consultar Sol·licituds Convenis + Revisar Tasques: Amb aquesta opció, l'organització pot consulta les sol·licituds de convenis realitzades, l'estat en que es troben aquestes sol·licituds i les tasques que tenen pendents de realitzar.

2.3. Consultar Convenis Formalitzats + Certificats Estades: Amb aquesta opció es pot accedir a l'històric de convenis formalitzats i generar per a cada conveni un certificat d'estada a l'organització per proporcionar a l'estudiant. Les organitzacions poden utilitzar el seu propi certificat però amb aquesta opció es facilita aquesta tasca.

2.4. Consultar Certificats Tutors Organització: Amb aquesta opció els tutors d'organització es poden generar per a ells mateixos un certificat de tutorització professional d'estudiant. També ho podrien demanar a Gestió Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili però en aquest cas seria més lent i de pagament.

3.1. Avaluació Tutor Professional: Una vegada l'estudiant finalitza la seva estada de pràctiques, el tutor professional ha d'avaluar-lo mitjançant un formulari. Els tutors professionals reben diversos missatges recordatoris d'aquesta tasca fins que no es realitzi (al finalitzar l'estada, a la setmana de finalitzar l'estada, etc).

3.2. Acords Confidencialitat: Document que s'annexa al conveni específic de l'estudiant en pràctiques i que serveix per determinar la confidencialitat o no de la feina realitzada.

3.3. Model Extinció Conveni: Document que s'annexa al conveni específic de l'estudiant en pràctiques i que serveix per extingir-lo.

3.4. Documentació Pròrroga: Document que s'annexa al conveni específic de l'estudiant en pràctiques i que serveix per prorrogar-lo.


6.4. Organitzacions/Tutors Professionals: Compromís amb l'Estudiant

Cada cop que s'acordi l'efectiva realització d'una estada en pràctiques entre les parts, l'organització col·laboradora es compromet a: 

Pujar


7. Estudiants

7.1. Estudiants: Tasques i Procediments

Les tasques i procediments que han de realitzar els estudiants de pràctiques externes de l'ETSE de cada ensenyament són les següents (per ordre cronològic):


7.2. Estudiants: Drets

Els estudiants que realitzin pràctiques externes, tenen una sèrie de drets regulats pel Reial Decret 592/2014 d'11 de juliol. D'aquesta manera, en el seu article 9 es detalla que els estudiants tindran els drets següents:

A més a més, i segons la normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV:


7.3. Estudiants: Deures

Els estudiants que realitzin pràctiques externes tenen una sèrie de deures regulats pel Reial Decret 592/2014 d'11 de juliol. D'aquesta manera, en el seu article 9 es detalla que els estudiants tindran els deures següents:

Pujar


8. Oficina de Suport a la Direcció

8.1. Oficina de Suport a la Direcció: Tasques i Procediment

Les tasques i procediments que ha de realitzar l'Oficina de Suport a la Direcció de pràctiques externes de l'ETSE de cada ensenyament són les següents:

Pujar


9. Documentació Relacionada amb les Pràctiques

Pujar


10. Disposicions Legals

La relació entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col·laboració entre l'empresa o institució i la Universitat, en el qual l'entitat col·laboradora acull un estudiant en pràctiques durant un temps determinat. Per aquest motiu, l'estudiant no rep cap remuneració de caràcter salarial. Tot i així, en el conveni de col·laboració s'especifica que pot rebre per part de l'empresa una quantitat en concepte d'ajut a l'estudi.

La cobertura social de l'estudiant queda garantida per l'assegurança obligatòria addicional. En el cas de les pràctiques remunerades l'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social, que gaudirà de les cobertures corresponents a aquest règim excepte la prestació d'atur.

Pujar