Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Tutories

L'alumne té dret a l'assessorament i l'assistència per part dels professors i tutors. El tutor és una figura diferenciada del professor, pròpiament dit, i té unes atribucions de suport a l'alumne reconegudes legalment.

L'ETSE té implantat un sistema de tutories consolidat. Un dels seus objectius és ajudar als alumnes a situar-se a l'entorn universitari i a superar les dificultats inicials que es puguin trobar, propiciant que tinguin un bon rendiment acadèmic.

Per donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants l'ETSE va dissenyar, aprovar i posar en marxa el seu Pla d'Acció Tutorial.

· · ·

Què és la Tutoria Acadèmica?

La tutoria acadèmica permet a l'estudiant disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària. Cada alumne disposa d'un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

Pujar

· · ·

Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

 • Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.
 • Tenir una orientació en la presa de decisions i l'aprenentatge d'habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic, que m'ajudin a la formulació del meu projecte acadèmic i professional.

Pujar

· · ·

Com estan organitzades les tutories?

Les tutories poden ser de dos tipus:

 • Tutories en petit grup: per a temes de caràcter informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la discussió i participació.
 • Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Us pot convocar el tutor, o les podeu sol·licitar vosaltres quan us sigui necessari.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual. La versió virtual es gestiona a través del Moodle E-tutories, que facilita la comunicació amb el tutor, la recepció d'informació Tutorial important i la gestió de cites.

Pujar

· · ·

Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor que imparteix docència a la teva titulació. A l'inici de cada curs, l'estudiant pot veure qui és el seu tutor a l'espai Moodle de tutories.

Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matricula per primera vegada a la titulació, tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen. L'assignació de tutors als alumnes és aleatòria.

Tant els estudiants com els tutors poden demanar un canvi de forma raonada, adreçant la petició al coordinador de tutories del centre a través de la Bústia de contacte per deixar constància de la mateixa fent constar els motius.

El tutor d'un estudiant ho és des que l'estudiant inicia un ensenyament a l'ETSE fins que el finalitza o canvia de titulació, excepte que el professor deixi d'estar vinculat al centre.

Pujar

· · ·

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

L'alumne pot parlar amb el tutor en qualsevol moment del curs. En tot cas, seguint les directrius del Pla d'Acció Tutorial, el tutor demanarà a l'alumne fer una sessió de tutoria en aquests moments:

 • A l'inici de curs, especialment si és alumne de nou ingrés, per tal que l'alumne rebi ajut per a conèixer millor la universitat en general i l'ensenyament que està cursant en particular. En el cas dels nous alumnes, aquesta primera trobada es farà en la Jornada d'Acollida.
 • Els alumnes nous haurien de parlar amb el seu tutor abans de finalitzar el primer quadrimestre, per tal de fer un seguiment de com està evolucionant l'alumne a nivell acadèmic i orientar-lo en aspectes relacionats amb el seu rendiment acadèmic.
 • A l'inici del segon quadrimestre, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon quadrimestre.
 • A final de curs, per tal de fer una valoració global del curs i revisar l'itinerari formatiu pel curs següent, si és necessari.

Per a què anar a les tutories?

A l'hora de prendre decisions val la pena tenir el màxim d'informació. A més de tenir el punt de vista dels companys, es bo tenir el punt de vista acadèmic. Els tutors són les persones més experimentades a nivell acadèmic en la vostra titulació i els qui millor us poden orientar. A més, per algunes situacions concretes és necessari tenir un vistiplau del tutor (p.e. per fer canvis de matrícula en el segon quadrimestre del primer curs).

Com assistir a la tutoria individualitzada

En els moments previstos al Pla d'Acció Tutorial el tutor contactarà amb els estudiants per concertar una entrevista. L'estudiant (sempre que ho necessiti) pot posar-se en contacte amb el seu tutor, ja sigui personalment o per via telemàtica, per fixar una sessió.

Pujar

· · ·

Preguntes més freqüents

 • Com i quan puc contactar amb el meu tutor?
  Podeu contactar amb el vostre tutor sempre que necessiteu la seva ajuda, preferentment a través de l'espai Moodle E-tutories.
 • Ell/a prendrà decisions per mi?
  El tutor no pren cap decisió per vosaltres. Només us ajudarà a enfocar-les amb la seva experiència en casos previs semblants i el seu coneixement de la titulació i la Universitat.
 • De què puc parlar amb el meu tutor?
  De tot el que vulgueu relacionat amb la vostra activitat com a estudiants de l'ETSE, especialment d'allò que més us inquieta o preocupa, o de les situacions on heu ensopegat. La seva feina és ajudar-vos per tal que supereu els problemes que pugueu trobar en el camí.
 • Jo tinc molt clar el que vull i puc fer. No necessito tutor.
  Assistir a les tutories no és obligatori, però sempre és interessant escoltar el punt de vista d'una altra persona, que té una experiència més gran i diferent.
 • Si tinc problemes específics en una assignatura he d'anar a parlar-ne amb el tutor?
  El primer pas en aquestes situacions (i, normalment, l'únic necessari) és parlar directament amb el professor d'aquesta assignatura. També us podeu adreçar al vostre Responsable d'Ensenyament. Si, tot i això, continuen els problemes, també podeu parlar amb el tutor.
 • El tutor també em resoldrà els problemes administratius?
  Per als problemes de matrícula, expedient, convocatòries, etc. heu d'adreçar-vos a la Secretaria de l'escola. Ells són els responsables dels tràmits administratius, i, si no poden resoldre el vostre problema, us aconsellaran el camí adequat.
 • I si tinc problemes amb algun professor?
  Si us creieu tractats injustament per algun professor (o fins i tot pel vostre propi tutor) podeu adreçar-vos a la direcció de l'escola. El Responsable d'Ensenyament de la titulació us escoltarà i pot fer de mitjancer amb ell.
 • Tindré el mateix tutor tota la carrera?
  Sí. Mentre aquest professor romangui a l'escola, serà el vostre tutor. Haureu tingut molts professors, però el vostre tutor serà el mateix fins que acabeu la carrera.
 • Així, el tutor és com el meu advocat?
  Per defensar els problemes dels estudiants, podeu escollir delegats de Curs i representants a la Junta d'Escola, al Consell de Departament, al Claustre de la URV. Feu una elecció assenyada i tindreu un bon defensor dels vostres punts de vista.
 • Cal que em reuneixi amb el meu tutor tan sovint com dieu?
  És molt recomanable, ja que així us podrà anar seguint durant la vostra vida acadèmica, i hi podeu establir una certa complicitat.
 • El tutor pot resultar pràctic el primer any, però després…
  Certament la figura del tutor és molt útil en l'entrada al món universitari. Dit això, durant la carrera haureu de prendre moltes decisions: mobilitat, pràctiques externes, assignatures optatives, el treball de fi de grau/màster , etc. El tutor serà necessari com mai per donar-vos un cop de mà.

Pujar

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord