Universitat Rovira i Virgili

Unitats administratives

Oficina de Suport a la Direcció

L'Oficina de Suport a la Direcció és una unitat administrativa encarregada de l'assessorament tècnic en la gestió i en la qualitat docent així com de suport administratiu a l'equip directiu.

Entre d'altres temes s'encarrega de gestionar el pressupost, els horaris, els convenis de pràctiques, la captació i de l'avaluació dels ensenyaments.

Ubicació

ETSE - Campus Sescelades
Avinguda dels Països Catalans, 26
Sant Pere i Sant Pau
Edifici E4. Planta Baixa del Vestíbul

Horari presencial d'atenció al públic
De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 hores
Dimecres de 16:00 a 17:00 hores
(en els períodes de vacances hi poden haver períodes de tancament o reducció horària)

osd.etse(ELIMINAR)@urv.cat
977 55 85 57

· · ·

Altres