Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  


Back

Degrees

Repetició d'assignatures entre quadrimestres

Una de les actuacions que l’ETSE va engegar amb la implantació dels graus per millorar el rendiment dels estudiants en les assignatures de 1r curs, ha estat la possibilitat de repetir algunes assignatures en quadrimestres diferents als previstos en el seu itinerari.

Això permet facilitar que l’estudiant superi, quan abans millor, una assignatura bàsica de primer curs, permetent que es desviï el mínim possible del currículum teòric de la titulació i pugui progressar amb menys dificultats i amb un millor aprofitament.

En aquest procés és molt important el tutor o tutora, a qui l’estudiant s’ha adreçar per tal que l’ajudi a valorar quina és la millor opció tenint en compte la seva situació concreta.

Les assignatures implicades i el seu procés de repetició es detallen a continuació:

1.- REPETICIÓ D’ASSIGNATURES del 1Q

17204001 (GEEIiA)
17214001 (GEE)
17244001 (GESST)
17254001 (GEB)
17904001 (doble grau GEE i GEEIiA)
Fonaments de Programació
17234001 (GEI 1.0 i 2.0)
17264001 (GTDAWIM)
17914009 (doble grau GEI i Biotec 1.0 i 2.0)
Fonaments de Programació I
17204003 (GEEIiA)
17214003 (GEE)
17234003 (GEI 1.0)
17244003 (GESST)
17254003 (GEB)
17904003 (doble grau GEE i GEEIiA)
Física I
17204005 (GEEIiA)
17214005 (GEE)
17234005 (GEI 1.0 i 2.0)
17244005 (GESST)
17264006 (GTDAWIM)
17904005 (doble grau GEE i GEEIiA)
Anàlisi Matemàtica I

Qui ho pot demanar, com i quan: Els alumnes que han suspès durant el curs anterior alguna d’aquestes assignatures poden triar a la matrícula ordinària (juliol-setembre) el grup “T4 R” per poder repetir-les al 2Q, o matricular-les al grup normal (“T1 Matí, T2 Matí o T3 Tarda”) del 1Q. Tingueu cura a l’hora de triar el grup i escollir el quadrimestre que millor us encaixa en el vostre itinerari. En cas de dubte consulteu al vostre tutor.

Els alumnes que les matriculin al 1Q i no les superin podran sol·licitar tornar-les a matricular al 2Q en el grup “T4 R” (tenen l’opció d’anul·lar la matricula d’alguna de les assignatures del 2Q). Per demanar-ho s’haurà de presentar el següent Formulari de sol·licitud a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Sescelades. Per preparar la sol·licitud, s’haurà de visitar el seu tutor o tutora, que l’aconsellarà i ha de donar el vistiplau a la proposta de canvis. Aquest tràmit s'haurà de fer en el període de modificació de matrícula que és del 5 al 15 de febrer. Però cal confirmar les dates exactes d'aquest curs consultant el tràmit “modificació de matrícula” a l’enllaç següent: http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits

Implicacions a tenir en compte:
La modificació de matrícula d’aquesta repetició comporta el pagament de l’import dels crèdits de les assignatures al 2Q amb el corresponent recàrrec per repetició, així com el pagament de la taxa de modificació de matrícula, i la devolució de l’import dels crèdits d’aquelles assignatures del 2Q de les quals s’anul·li la matrícula.

Així mateix, també té implicacions a nivell de les beques del MECD o d’Equitat que podeu llegir a la sol·licitud. Per qualsevol dubte us podeu adreçar al Servei de Gestió Acadèmica situat a Campus Catalunya (telèfon de contacte 977 55 86 14).


2.- REPETICIÓ D’ASSIGNATURES DEL 2Q

17204004 (GEEIiA)
17214004 (GEE)
17234004 (GEI 1.0)
17244004 (GESST)
17254004 (GEB)
17904004 (doble grau GEE i GEEIiA)
Física II
17204006 (GEEIiA)
17214006 (GEE)
17234006 (GEI 1.0 i 2.0)
17244006 (GESST)
17264006 (GTDAWIM a partir 2019-20)
17904006 (doble grau GEE i GEEIiA)
17914011 (doble grau GEI i Biotec 1.0 i 2.0)
Anàlisi Matemàtica II
17254006 (GEB) Anàlisi Matemàtica

Qui ho pot demanar, com i quan: Els alumnes que han suspès durant el curs anterior alguna d’aquestes assignatures poden triar a la matrícula ordinària (juliol-setembre) el grup “T4 R” per poder repetir-les al 1Q, o matricular-les al grup normal (“T1 Matí, T2 Matí o T3 Tarda”) del 2Q.

Aquells alumnes que van anul·lar la matrícula d’alguna d’aquestes assignatures el curs anterior i la vulguin cursar al 1Q, hauran de triar inicialment un grup del 2Q (“T1 Matí, T2 Matí o T3 Tarda”) i després, durant el setembre, han de demanar a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Sescelades (sense taxa) el canvi al grup “T4 R” corresponent al 1Q.

En els dos casos anteriors, si continuen sense superar-les en acabar el 1Q, aquests alumnes tenen l’opció (no l’obligació) de tornar-les a matricular al 2Q d’acord amb el procediment previst al punt 1 (repetició d’assignatures del 1Q)

EXCEPCIÓ: Els estudiants del Grau en Tecnologies de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils el curs 2018-19 no podran sol·licitar aquesta repetició d’assignatures de 2Q al 1Q ja que aquest és el curs d’inici d’implantació de l’ensenyament. Es podrà demanar a partir del curs 2019-20.This website uses own and third party cookies to give you the best experience when you visit our website.
By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. More information

Accept