Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Repetició d'assignatures entre quadrimestres

Una de les actuacions que l’ETSE va engegar amb la implantació dels graus per millorar el rendiment dels estudiants en les assignatures de 1r curs, ha estat la possibilitat de repetir algunes assignatures en quadrimestres diferents als previstos en el seu itinerari.

Això permet facilitar que l’estudiant superi, quan abans millor, una assignatura bàsica de primer curs, permetent que es desviï el mínim possible del currículum teòric de la titulació i pugui progressar amb menys dificultats i amb un millor aprofitament.

En aquest procés és molt important el tutor o tutora, a qui l’estudiant s’ha adreçar per tal que l’ajudi a valorar quina és la millor opció tenint en compte la seva situació concreta.

Les assignatures implicades i el seu procés de repetició es detallen a continuació:
Repetició d'assignatures del 1Q

Fonaments de Programació 17204001 GEEIiA
17214001 GEE
17244001 GESST
17254001 GEB
17904001 Doble grau GEE i GEEIiA
17924001 Doble grau GEB i GESST
Fonaments de Programació I 17234001 GEI 1.0 i 2.0
17264001 GTDAWIM
17914009 Doble grau GEI i Biotec 1.0 i 2.0
16924001 Doble grau ADE i GTDAWIM
Física I 17204003 GEEIiA
17214003 GEE
17234003 GEI 1.0
17244003 GESST
17254003 GEB
17904003 Doble grau GEE i GEEIiA
17924003 Doble grau GEB i GESST
Anàlisi Matemàtica I 17204005 GEEIiA
17214005 GEE
17234005 GEI 1.0 i 2.0
17244005 GESST
17264005 GTDAWIM
17904005 Doble grau GEE i GEEIiA
17924005 Doble grau GEB i GESST
16924005 Doble grau ADE i GTDAWIM

Qui ho pot demanar, com i quan:

  • Els estudiants que han suspès durant el curs anterior alguna d’aquestes assignatures poden triar a la matrícula ordinària (juliol-setembre) el grup “MR” per poder repetir-les al 2Q, o matricular-les al grup normal (M1/M2/M3/M4 segons titulació) del 1Q. Tingueu cura a l’hora de triar el grup i escollir el quadrimestre que millor us encaixa en el vostre itinerari. En cas de dubte consulteu al vostre tutor o tutora.
  • Els estudiants que les matriculin al 1Q i no les superin podran sol·licitar tornar-les a matricular al 2Q en el grup “MR” (tenen l’opció d’anul·lar la matricula d’alguna de les assignatures del 2Q). Per demanar-ho s’haurà de presentar el següent formulari de sol·licitud a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Sescelades. Per preparar la sol·licitud, s’haurà de visitar el seu tutor o tutora, que l’aconsellarà i ha de donar el vistiplau a la proposta de canvis. Aquest tràmit s'haurà de fer en el període de modificació de matrícula el mes de febrer. Cal confirmar les dates exactes d'aquest curs consultant el tràmit Modificació de matrícula.

    Implicacions a tenir en compte: La modificació de matrícula d’aquesta repetició comporta el pagament de l’import dels crèdits de les assignatures al 2Q amb el corresponent recàrrec per repetició, així com el pagament de la taxa de modificació de matrícula, i la devolució de l’import dels crèdits d’aquelles assignatures del 2Q de les quals s’anul·li la matrícula.

    Així mateix, també té implicacions a nivell de les beques del MECD o d’Equitat que podeu llegir a la sol·licitud. Per qualsevol dubte us podeu adreçar al Servei de Gestió Acadèmica situat a Campus Catalunya (telèfon de contacte 977 55 86 14).


Repetició d'assignatures del 2Q

Física II 17204004 GEEIiA
17214004 GEE
17234004 GEI 1.0
17244004 GESST
17254004 GEB
17904004 Doble grau GEE i GEEIiA
Anàlisi Matemàtica II 17204006 GEEIiA
17214006 GEE
17234006 GEI 1.0 i 2.0
17244006 GESST
17264006 GTDAWIM
17904006 Doble grau GEE i GEEIiA
17914011 Doble grau GEI i Biotec 1.0 i 2.0
Anàlisi Matemàtica 17254006 GEB

Qui ho pot demanar, com i quan:

  • Els estudiants que han suspès durant el curs anterior alguna d’aquestes assignatures poden triar a la matrícula ordinària (juliol-setembre) el grup “MR” per poder repetir-les al 1Q, o matricular-les al grup normal (M1/M2/M3/M4 segons titulació) del 2Q.
  • Aquells estudiants que van anul·lar la matrícula d’alguna d’aquestes assignatures el curs anterior i la vulguin cursar al 1Q, hauran de triar inicialment un grup del 2Q (M1/M2/M3/M4 segons titulació) i després, durant el setembre, han de demanar a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Sescelades (sense taxa) el canvi al grup “MR” corresponent al 1Q.

En els dos casos anteriors, si continuen sense superar-les en acabar el 1Q, aquests estudiants tenen l’opció (no l’obligació) de tornar-les a matricular al 2Q d’acord amb el procediment previst al punt 1 (repetició d’assignatures del 1Q).

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord