CAT   ESP   ENG  Màsters

Ensenyaments de Màster

Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica - MECMAT
Màster interuniversitari. Universitats participants: UOC, URV(coordinadora)

Informe de verificació favorable 25/09/2013
Data prevista d'Acreditació Any 2017

Màster en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics - METSE

Informe de verificació favorable 23/07/2014
Data prevista d'Acreditació Any 2017

Màster en Enginyeria Industrial - MEI
Màster que habilita per a l'exercici de professió regulada

Informe de verificació favorable 23/07/13
Data prevista d'Acreditació Any 2017

Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial - MESIIA
Nou per al curs 2016-17!

Informe de verificació favorable 01/03/16
Data prevista d'Acreditació Any 2020

Màster en Intel·ligència Artificial - MIA
Màster interuniversitari reconegut amb la menció "International Master's Programme" . Universitats participants: UPC (coordinadora), UB i URV


Verificació 28/12/2012

Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions - MISTIC
Màster interuniversitari. Universitats participants: UOC (coordinadora), UAB, U.Illes Balears, URV

Informe de verificació favorable 26/07/2011
Data prevista d'Acreditació Any 2016

Ensenyament de Màster en extincióPer a més informació de les titulacions del centre:
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)