CAT   ESP   ENG  Graus

Ensenyaments de Grau

Acreditació Nacional
Acreditació Internacional
Segell de Qualitat
Grau d'Enginyeria Biomèdica - GEB

NOU PER AL CURS 2017-18!

Pendent de verificació

Grau d'Enginyeria Elèctrica - GEE
Grau que habilita per a l'exercici de professió regulada
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - GEEIiA
Grau que habilita per a l'exercici de professió regulada
Grau d'Enginyeria Informàtica - GEI
Grau segons recomanacions de la Secretaria General d'Universitats
Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions - GESST
Grau que habilita per a l'exercici de professió regulada.

Informe de verificació favorable 02/03/16
Data prevista d'Acreditació Any 2022

Combinacions de graus

Ensenyaments de Grau en extincióPer a més informació de les titulacions del centre:
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)