Català | Español | English

Tecnologies

Hardware

A partir de la especificació del client, el Centre dissenya els circuits i el hardware de les targetes. Els dissenys tenen en compte:

 • Els condicionants necessaris per a les aplicacions de control, comunicacions, interfície d'operador, potència i el tractament de senyals analògiques. Alta capacitat d'integració.
 • Solucions poden ser de tipus mono-targeta o modulars, tenint en compte la facilitat de ensamblatge dins de l'equip o màquina (sistemes empotrats).
 • Les targetes poden ser multicapa, de qualsevol categoria de traçat i diferents gruixos de coure per sistemes de potència; es poden combinar components de tecnologia SMD i through-hole.
 • Entorns de treball: marge de temperatura, vibracions, connexiones robustes, normatives medioambientales, etc.

Comunicacions

CITEE disposa de tecnologies de comunicacions per integrar en la solució final.

En l'àmbit del control aquest tipus de comunicacions han de ser: altament fiables, eficients i adeqüades a les condicions més adverses.

Protocols per comunicació de bus de camp (entorno industrial):

 • CANopen.
 • Profibus DP.
 • Ethernet + TCP/UDP/IP
 • Modbus.
 • RS485 amb protocol propietari.
 • RF amb protocol propietari amb les característiques: distància > 500m, multinode,  multicanal, temps-real estricte i auto-seguiment de freqüencia base.

Comunicacions remotes:

 • Comunicacions a través de telefonia mòbil GSM.

Sistemes operatius i controladors

El Centre desenvolupa software per a la construcció de sistemes operatius sobre targetes microcontroladores.

El software generat està orientat principalment al control, les comunicacions i la interfície operador-máquina.

Es disposen de múltiples controladors de dispositiu (drivers) per configurar un sistema adequat a les necesitats d'aplicacions empotrades i sistemes distribuïts.

Software:

 • Nuclis de sistemes operatius.
 • Controladors de comunicacions interns de targeta/mòdul.
 • Controladors d'interfície d'operador: display TFT, touch, teclats, etc.
 • Controladors de memòria: DRAM, Flash paral·lel, Flash sèrie, Flash interna de microcontrolador.
 • Controladors de targetes de memòria: MMC, SD (amb sistema de fitxers FAT32 estàndard).
 • Controladors de comunicacions (veure tecnologies de comunicacions).
 • Llibreries per aplicacions d'automatització i control: funcions tipus PLC, regulació (PID), etc.

Electrònica de potència

El centre desenvolupa hardware i software per a:

 • Control de motors AC.
 • Control de motors DC.
 • Control de motors DC-brushless.
 • Inversors DC-AC.
 • Cargadors de bateries.
 • Tractament de l'energia de fonts renovables i els mecanismes auxiliars.

Instrumentació

CITEE desenvolupa sistemes d'instrumentació electrònica específica aplicada a diversos sectors industrials. El Centre disposa dels instruments necessaris per al treball amb aquest tipus de sistemes.

El know-how del centre inclou:

 • Sistemes analògics d'acondicionament de senyals.
 • Tractament de senyals analògiques dèbils.
 • Conversors A/D d'alta resolució o alta velocitat.
 • Filtratge analògic i digital (per firmware o per software).
 • Instrumentació per RF.
 • Sistemes d'estabilització de l'entorn del senyal (bàsicament la temperatura).

Eines de desenvolupament d'aplicacions

Citee disposa de diverses eines per a facilitar el desenvolupament d'aplicacions.

Programació d'aplicacions

Es tracta d'una eina per al desenvolupament d'aplicacions sobre les targetes dissenyades pel CITEE, pensada principalment per l'automatització i control, tot i que es pot utilitzar per altres aplicacions.

 • Aquesta eina destaca per ser senzilla d'utilitzar.
 • Permet crear aplicacions per targetes que funcionen independentment o formen part d'un sistema de control distribuit DCS1.
 • Permet crear aplicacions mixtes amb els llenguatges C i GRAFCET, així com la utilització d'una llibreria de funcions propies de PLCs.
 • El llenguatge C és ideal per programació d'algorismes i funcions de control.
 • El llenguatge GRAFCET és ideal per programació de seqüències i la organització dels modes de funcionament (manual, automàtic, etc.). Aquest llenguatge permet executar funcions de llenguatge C com una operació més.
 • Inclou les funcionalitats necessaries per a l'accés a les funcions proveïdes pel sistema operatiu (depenen del hardware integrat a la targeta), tal com: accés a fitxers, gestió d'interrupcions, temporitzadors múltiples, programació del watch-dog, rellotge, etc.
 • L'eina integra la edició, compilació i la depuració de les aplicacions.

 

SCADA

Es tracta d'una eina per al desenvolupament d'aplicacions SCADA que seran executades indiferentment sobre PC o sobre una targeta microcontroladora dotada d'interfície d'operador (display i membrana o teclat).

 • Aquesta eina destaca per ser molt senzilla d'utilitzar.
 • Permet crear aplicacions SCADA les quals accedeixen a les variables de les aplicacions creades per l'entorn IDEprg, ja sigui sobre solucions monotargeta o sistemes de control distribuït.
 • Disposa del conjunt de controls típics d'aplicacions SCADA: botons, leds, cel·les d'edició textual i numèrica, selectors, barres de nivell, comparadors, enregistrador d'events, així com també enregistrador de dades multicanal (estil oscil·loscop digital) i matrius de múltiples cel·les ideal per guardar configuracions de multiples receptes de producció.
 • Possibilitat de d'adquisició de dades i control amb missatges SMS convencionals de telefonia mòbil GSM.

 

Sistemes

CITEE disposa de determinats dissenys, constituïts per algunes de les tecnologies anteriorment descrites. Aquests sistemes també poden ser utilitzats per al desenvolupament de sistemes a mida de l'empresa Client.

Sistema de Control Distribuit DCS

El Sistema de Control Distribuït (també conegut com DCS: Distributed Control Systems) és un concepte de control basat en un conjunt de nodes (computadors o targetes microprocessades) interconnectats mitjançant un canal de comunicació multipunt de temps real d'elevada fiabilitat.
CITEE desenvolupa totes les parts que composen un DCS: hardware, protocols de comunicació, sistemes operatius i eines per al desenvolupament d'aplicacions.

Característiques del DCS CITEE

 • És d'aplicació general.
 • La comunicació principal és de tipus bus, amb esquema de funcionament mestre/esclau.
 • Permet múltiples nivells de bus.
 • El protocol del sistema de comunicació pot ser propi de CITEE (via cable o per radiofreqüència) o un protocol estàndar de mercat. Independentment del bus principal, les targetes poden incorporar un segon port de comunicació.
 • Aplicacions: és ideal per control de màquines, gestió d'edificis intel·ligents, gestió d'instal·lacions energètiques, etc.
 • La comunicació del bus principal permet la transferència de dades de control, al mateix temps que permet fer simultàniament la depuració remota d'aplicacions.
 • Les eines per a la creació d'aplicacions són: IDEprg (aplicacions de control), IDEscd (aplicació SCADA i panell d'operador).

Avantatges del DCS CITEE

 • Els nodes del sistema (targetes) poden ser particularitzades a les necessitats del Client.
 • El cost de producció es molt més baix si es compara amb les clàssiques xarxes de PLCs.
 • Disposa una programació més senzilla si es compara amb les clàssiques xarxes de PLCs.
 • Depuració remota d'aplicacions de mútiples nodes desde un únic PC.

 

DCS basat en comunicació RF

Panell d'Operador

Panell d'operador basat en un processador ARM de 32 bit i amb les següents característiques:

 • Es pot redissenyar per diferents aplicacions específiques.
 • Driver per display TFT.
 • Driver per membrana tàctil resistiva (tipus 4, 5 i 8).
 • 2 ports RS485.
 • 1 port full-RS232.
 • 1 port ethernet.
 • Múltiples port d'ampliació.
 • Lector/gravador de targeta de memòria amb format FAT32 (estàndard de PC).
 • Electrònica de molt baix consum.

Mòdul d'E/S amb port de bus de camp

Mòdul d'entrada/sortida per automatització industrial, amb les següents característiques:

 • 40 entrades aïllades de 24Vdc. 8 d'elles es poden configurar per treballar com a 4 comptadors ràpids per encoder.
 • 24 sortides aïllades de 24Vdc, amb protecció per sobrecorrent.
 • 1 port de comunicació de bus de camp. Diversos protocols disponibles (CANopen, Profibus, ...).
 • 4 entrades analògiques de 0-10V.
 • 1 sortida analògia de 0-10V.
 • Electrònica de molt baix consum.
 
Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat