Català | Español | English

Serveis del CITEE

Esperit de treball

L'objectiu del Centre és que el servei contractat per la empresa Client sigui de qualitat i adequat a les seves necessitats.

Tots els serveis oferts pel Centre, donen extrema importància a la confidencialitat de la informació i la protecció del know-how ja existent i el generat.

Serveis

El conjunt de serveis es pot classificar en:

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de producte. Aquest servei és interessant quan la idea del producte és molt novedosa i la empresa necessita informació adicional abans de començar un futur projecte de desenvolupament. Entre d'altres aspectes, aquests estudis incorporen l'especificació tècnica, la planificació i el cost de producció aproximat.
 • Projecte R+D+I. Aquest projecte realitza tots els dissenys necessaris (hardware i software) per al desenvolupament del producte especificat. El resultat del projecte és el prototip degudament provat en condicions reals, i els documents adients per a la fabricació en sèrie. El projecte es divideix en fases per facilitar el seguiment de l'evolució del projecte per part del Client.
 • Suport a la producció en sèrie del producte dissenyat.
 • Suport a la creació d'aplicacions posteriors al desenvolupament del sistema.
 • Cerca d'ajuts econòmics de l'Administració per al desenvolupament de projectes R+D+I i la seva posterior aplicació a la linia de producció del client.

Resultat del projecte

El resultat del projecte consta bàsicament de:

 • Un prototip real, provat i preparat per ser inmediatament industrializat.
 • Documentació per a la fabricació en sèrie de la/les targeta/es: coure, llista de components, consells de muntatge i preus de referència de fabricació.
 • Sistema operatiu executable sobre la targeta/es.
 • Si el projecte s'ha especificat per ser programable pel Client, llavors s'inclouen les eines per a la programació d'aplicacions.
 • El disseny hardware de les targetes està molt elaborat: permet combinar electrònica de control i de potència; les targetes poden ser multicapa, de qualsevol categoria de traçat i diferents gruixos de coure per a sistemes de potència; es poden combinar components de tecnologia SMD i through-hole.

Avantatges de treballar amb el centre CITEE

 • La empresa Client, mitjançant els resultats del projecte (prototips, documents i reunions) augmenta el know-how propi.
 • Aquest know-how permet a la empresa Client una estabilitat en la producció del seu sistema, fent-la independent dels continus canvis indesitjats en les especificacions d'equips comercials equivalents de diferents fabricants.
 • Donat que la solució del projecte resol el conjunt de les especificacions, no es requereix comprar equips de tercers. Això elimina la necessitat d'integrar mútiples sistemes de diferents fabricants.
 • El disseny de les targetes es realitza per a una fàcil aplicació de les mateixes: les seves dimensions i forma, el connexionat, les proteccions, la facilitat d'ensamblatge, etc.
 • Donat que es disposa de protocols de comunicació estàndar, es pot comunicar amb dispositius de mercat convencionals (PLCs per exemple).
 • El cost de producció dels equips dissenyats estan molt per sota del cost del conjunt d'equips que foren necessaris per obtenir prestacions similars (PLCs, panells d'operador, targetes de comunicacions, potència, etc.).
 • Es disposa de suport posterior a la execució del projecte, facilitant la seva aplicació.
 • L'Administració fomenta aquesta activitat d'innovació amb ajuts econòmics en forma de subvenció i/o crèdits.
 • Experiència en diferents tipus de productes i de sectors (industrial, automòbil, ferroviari, agroalimentari, etc).
Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat