Català | Español | English

Política de Qualitat

Totes les activitats del CITEE es realitzen seguint el manual de Qualitat del Centre, el qual es basa en una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics dels que disposa per a l'obtenció de:

  • La màxima satisfacció dels Clients.
  • El foment de la innovació tecnològica.
  • La motivació del personal.
  • La promoció d'activitats de millora continuada.
  • L'optimització de les activitats comercials i de màrqueting.
  • L'optimització dels recursos disponibles.
  • La confidencialitat dels projectes.
  • La realització de les activitats respectant l'entorn i el medi ambient.

El CITEE ha aconseguit l'acreditació de qualitat per part d' ACCIO segons el model basat en la norma UNE-EN-ISO 9001 i el Model Europeu de Qualitat Total - E.F.Q.M.

Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat