Català | Español | English

Presentació del CITEE

El Centre d’Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica (CITEE) de la Universitat Rovira i Virgili forma part de la xarxa TECNIO.

Va ser creat l'any 1999 i el seu objectiu fonamental és millorar la competitivitat de les empreses mitjançant activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) incrementant el know-how intern d'aquestes.

L’àmbit temàtic d’actuació del CITEE es situa dins les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC); en especial en els camps del control, l'automatització de màquines i processos, les comunicacions, la instrumentació i els sistemes electrònics de potència.

La activitat principal del CITEE es la realització de projectes R+D+I per al desenvolupament hardware i software de sistemes electrònics empotrats a mida del client. Aquests desenvolupaments es realitzen a partir de sistemes avançats creats internament. El resultat del desenvolupament és un prototip verificat en condicions reals, el qual consisteix en una o varies targetes d'aplicació específica preparades per a la seva producció en sèrie immediata.

Està situat a les instal.lacions de Escola Tècnica Superior d'Enginyeria al Campus Sescelades.

 

Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat