Català | Español | English

Notícies

FIRES. (febrer 2011). CITEE ha estat a la fira Mobile World Congress (MWC) celebrada a Barcelona els dies 14-17 de febrer de 2011. El Centre ha participat en el Brokerage Event organitzat per ACC10 en el que s'han realitzat diverses trovades empresarials amb empreses de diferents països.

__

TECNOLOGIES. (desembre 2010). CITEE ha desenvolupat una plataforma software, denominada SP, que permet executar aplicacions SCADA creades amb l'eina IDEscd independentment de la plataforma hardware: Windows sobre PC ó OS32 sobre ARM (per targetes microcontroladores).

TECNOLOGIES. (novembre 2010). CITEE ha desenvolupat un nou protocol configurable per bus de camp, adequat per transmissión sobre medis de comunicació amb presència elevada d'interferències. El protocol pot realitzar les funcionalitat requerides per al control distribuït (transferència de dades en temps real, transferència de fitxers, etc).

 

Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat