Català | Español | English

Aplicacions

A continuació s'indiquen algunes de les aplicacions de les tecnologies creades pel Centre:

Automatització de màquines

Màquines envasadores.

Torradores de cafè industrials.

Màquines tèxtils de trenat.

Màquines per al tractament d'aigues residuals.

Dispositius intel·ligents amb comunicació de bus de camp

Electrovàlvules proporcionals.

Posicionadors lineals i rotatius.

Cintes transportadores.

Variadors de freqüència pel control de motors AC i funcions de control adicional.

Controladors de velocitat de motors DC i DC-brusless.

Equips i dispositius per edificis intel·ligents

Control distribuït de climatització.

Control d'accesos.

Control complert d'ascensors.

Control de portes automàtiques d'aeroports.

Monitorització de senyals en hospitals.

Automatització de grans instal·lacions

Sistema de control distribuït (RF o cable) per al control de reg.

Sistema de control distribuït (RF o cable) per al control de depuradores d'aigua.

Instruments específics

Medidor de concentració de gasos de combustió de vehicles per a instal·lacions d'inspecció de vehicles.

Enregistradors de senyals.

Adquisició de dades i control remot

Mesurador de variables d'instal·lacions remotes.

Manteniment de processos (recepció d'alarmes i control).

Estacions de depuració d'aigües.

Energies renovables.

Reguladors de panells solars amb carregador de bateries i inversor de sortida 230Vac.

Control del mecanisme seguidor solar de panells fotovoltaics articulats.

 

 

 

Aire condicionat distribuït

Control amb variador de freqüència de compresors i electrònica per a les comunicacions (via cable i RF) entre mòduls del sistema d'aire condicionat (conductes i comportes automàtiques).

 

Sistemes de seguretat

Electrònica de molt baix consum aplicat a centrals d'alarma i dispositius detectors distribuïts, amb comunicació individual via cable, bus de comunicació i RF (sense cables).

Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat