Català | Español | English

Contact

C I T E E

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Av. dels Països Catalans, 26

43007 Tarragona

phone: (+34) 977 55 9629

SPAIN

e-mail: citee@urv.cat

 

Av. dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona - Tel. 34 977 55 96 29 - E-mail: citee@urv.cat