ETSE - Escola Técnica d'Enginyeria

Català | Español | English

Dijous, 20 de Septembre de 2018

                        Bustia de contacte

Doble titulació de Grau d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica

[Tornar]

La titulació de Doble Grau en Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té com objectiu fonamental la formació per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial. Presenta un caràcter doble generalista / especialista que ha de permetre la inserció laboral del graduat/da en l'ampli ventall d'activitats que actualment exerceix l'enginyer tècnic industrial amb atribucions que estan regulades per la llei.

Com Enginyers Tècnics Industrials tenen unes atribucions que els permeten una gran varietat d'opcions professionals. Dins de l'Empresa, poden exercir la seva activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, especialment en aquells relacionats directament amb les Enginyeries Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica, desenvolupant treballs des dels departaments: d'estudi de projectes i R+D+i, de fabricació i enginyeria del procés i de manteniment i utillatge. També poden exercir com directors i administradors d'empreses industrials.

Els dos graus es complementen perfectament tenint competències il·limitades en funció de la seva especialitat. Els futurs titulats tindran competències que van des del disseny de equips electrònics industrials, control i automatització de processos productius, disseny de circuits electrònics, sensors i actuadors, fins als disseny, construcció i manteniment de centrals elèctriques, línies de transport i distribució d'energia elèctrica, subestacions transformadores, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i disseny i control de màquines elèctriques. La titulació capacita també per al disseny de sistemes electrònics avançats que poden aplicar-se en àmbits que van des dels sistemes de control per a l'automòbil fins a la medicina passant fins i tot per la millora de l'eficiència energètica. El graduat/da en aquest doble grau ha de vetllar per minimitzar l'impacte ambiental dels aspectes relacionats amb la seva tasca professional, i també saber utilitzar les energies renovables i les tecnologies mediambientals en la producció d'energia elèctrica.

  • Branca: Ciències i Enginyeria i Arquitectura
  • Durada mínima: 4 anys
  • Places: 10
  • Horari (1r curs): Matí i tarda
  • Llengües utilitzades: Català, Castellà
  • Centre d'Impartició: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)
  • Adreça electrònica de contacte: doblegrau.eea@urv.cat

Accés al Pla d'estudis (Itineraris)

Més informació de l'ensenyament

Universitat Rovira i Virgili

ETSE Escola Tècnica Superior d'Enginyeria © 2018 www.etse.urv.cat

Per contactar amb el webmaster: webetse@urv.cat